Vad är en Parachurch Organization?

Parachurch organisationer är religiösa organisationer som inte drivs under överinseende av en särskild tro tradition. Inom ramen för den bredare kristna kyrkan, en parachurch organisation kan vara ett sätt att låta kristna från olika samfund att komma samman för att uppnå ett gemensamt mål. Eftersom organisationen inte är ansvarig inför någon beteckning är parachurch fritt att fungera inom yttre gräns för sin egen stadga och har endast att redovisa för medlemmarna i organisationen för eventuella åtgärder som vidtagits.

Idén om en parachurch organisation har funnits i ett antal år. Under 19th century, att ett avskaffande organisationer var bundna inte direkt till en särskild benämning utgjort en möjlighet för personer som var emot slaveri att förena sina krafter utan att behöva rapportera till rangordningen av någon kristen kyrka. Under det tidiga 20th century, parachurch organisationer som bildats för andra ändamål, såsom ett sätt att ge lättnad i krigsdrabbade områden i världen, eller som tillhandahåller soppkök eller annat stöd under åren med den amerikanska depressionen.

Tillsammans med många värdefulla syften kan begreppet parachurch organisation också vara ett sätt att föra samman personer som vill främja ett trossystem som innefattar fördomar mot andra för ett obegränsat antal skäl. Många hatar grupper som organiserar kring ett visst trosbaserade doktrin kan väl betraktas som en parachurch organisation. Ökningen av hat grupper har något med tanke på idén om parachurch organisationen ett dåligt rykte på vissa håll, trots den fortsatta närvaron av många sådana organisationer som tjänar flera konstruktiva ändamål i samhället i stort.

En parachurch organisation kan byggas kring en gemensam uppsättning värderingar och mål. Detta innebär att en parachurch organisation kan fokusera på att främja välbefinnandet hos ett visst kön, ålder, ekonomisk grupp eller ras. Samtidigt kan en parachurch organisation utvecklas som svar på ett behov vistas i ett visst samhälle, till exempel stödet till de fattiga, eller som tillhandahåller pågående ministerium för personer med psykiska funktionshinder.

Personer som väljer att gå parachurch organisationer som normalt inte har till svår band med någon kristen benämning. Arbetet i parachurch organisationen ses ofta som ett uttryck för en viss religiös princip som inte får fullt möjligt inom ramen för en enda benämning. Många parachurch organisationer startas med en kärngrupp av personer som är förbundna med en viss valör, men öppet medlemskap för alla personer som identifierar sig med uppdragsbeskrivningen och grundläggande värderingar inom organisationen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.