Vad är Lämna faderskap?

Faderskapsledighet är en form av föräldraledighet erbjuds far till ett nytt barn så att han kan band med barnet och deltar i barnomsorgen uppgifter. Som en generell regel, i de regioner där pappaledigheten styrs eller påbjudet i lag, är det lämnar tillgängligt för födslar och adoptioner, vilket visar vikten av att anta en ny familjemedlem. Lagstiftning om pappaledighet och föräldraledighet i allmänhet varierar runt om i världen, med vissa nationer har mycket generösa villkor som upp till två år av betald ledighet för nyblivna föräldrar, medan andra har färre åtgärder för att främja och skydda föräldraledighet. Det finns flera skäl att ta pappaledighet. Från en rent praktisk synpunkt, integrera ett nytt barn eller ett barn i ett hushåll är mycket arbete, särskilt för nya föräldrar, och som har en förälder hemma hela tiden kan vara nödvändigt under de första veckorna. Schemaläggning pappaledighet för att sammanfalla med föräldraledighet ger också en pappa som hjälper till i dagar och veckor efter en förlossning, speciellt om förlossningen var svår.

Känslomässigt kan pappaledighet också vara mycket viktigt. Nya föräldrar vill oftast ha tid att lära känna sina barn, och om upprättande av en obligation med sina barn. Det kan vara stressigt och obehagligt att vara instängd på jobbet hela dagen medan ett nytt barn gör developmental språngvis hemma. Nyblivna fäder kan också känna sig känslomässigt betonat sin oförmåga att hjälpa på hemmaplan.

Pappaledighet kan schemaläggas både före och efter födseln, för varierande mängder av tid. I vissa nationer har föräldrar särskilt rätt till föräldraledighet, och de kan inte straffas på något sätt för att ansöka om ledighet i god tid. Sedan födseln kan vara oförutsägbara, föräldrar försöker vanligtvis att planera ledighet med några vicka rummet så att de kommer att vara hemma vid rätt tidpunkt. I vissa regioner är man rätt till full eller partiell lön under föräldraledigheten, och förmåner såsom sjukvård fortsätter genom ledigheten. I de områden där pappaledigheten är inte skyddade i lag, några proaktiv arbetsgivare lämna särskilda åtgärder för ledighet, vilket återspeglar det faktum att föräldraskap är viktig för många människor. I andra fall kan en anställd måste förhandla med en arbetsgivare att få ledighet för vård av ett nytt barn, och den anställde kan bli tvungen att ta en begränsad ledigt utan lön. Andra arbetsgivare kan vara villig att göra under semester-och sjukdagar för att rymma en nybliven pappa som vill spendera lite tid hemma.

Expecting fäder bör definitivt göra sin forskning i förväg, och de bör samordna lämnar ansökningar med sina partners, diskutera för-och nackdelar att ta semester samtidigt, eller svindlande tillstånd att hålla en förälder hemma med barnet så länge som möjligt. Det är också en bra idé att prata med en arbetsgivare så snart som möjligt om en graviditet och i avvaktan begäran om pappaledighet, så att åtgärder kan göras.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.