Hur kan jag Upptäck Myself?

Ibland kan vi känner att vi har stagnerat på en personlig nivå. Oavsett om vi når de mål vi satt för oss själva eller inte, kan vi känna att personligen vi är inte riktigt där vi vill vara. Det fantastiska är att vi har förmågan inom oss själva för att utvecklas och uppleva personlig utveckling. Det är möjligt att återuppfinna dig själv genom att förstå din livets syfte och din plats i den och sedan göra en realistisk plan för din nystart.

Titta på dina mål först så att du kan bekräfta vad det är du verkligen vill ha ut av livet. Med alla medel, ändra dina mål om era prioriteringar har ändrats. Om du inte har några mål kan du göra något som du börjar att återuppfinna sig själv. Dina mål bör vara kopplade till vad du vill att ditt liv är syftet att vara. Det finns alla typer av stora målet om böcker som finns idag samt information på Internet om inställningen och nå dina mål.

När dina mål är etablerade, eller återupprättas, och du vet vad du vill och vad du känner ditt liv syfte är, kan du börja fundera på hur du vill återuppfinna sig själv. Om du vill vara mer andliga, till exempel, först måste du definiera vad det betyder för dig. För vissa kan det innebära organiserad religion, medan det för andra kan innebära en mer känslig metod för samspel med andra. Återuppfinna sig själv handlar om att göra de förändringar som du vill och behöver göra för att hjälpa dig att bli den person du vill vara, inte vem du tror att andra vill att du ska vara.

Om du inte vet hur du vill förändra sig själv, eller ens om du inte vill göra några ändringar för dig själv, försök att visualisera dig själv i ditt inre öga gå om din dag. Är du nöjd med ditt beteende, hur du tar av dig själv och hur du spenderar din dag? Om inte, tänk bara vad du kan ändra och exakt hur man skulle uppnå detta. När du har en realistisk plan för att återuppfinna sig själv, om de förändringar som rör din kropp, sinne och själ, uthållighet genom att förstå dina styrkor och svagheter och sedan hålla ut för att få vad du vill själv.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.