Vad är en speciell dag Class?

En speciell dag klass är ett intensivt utbildningsprogram avsedda för barn med särskilda behov. Ett barn kan vara berättigad till detta program om han eller hon lider av svåra psykiska eller emotionella störningar och inlärningssvårigheter. Dessa problem måste vara tillräckligt allvarlig för att orsaka ett barn svårt att utföra i en vanlig skolmiljö, eller i andra mindre intensiva speciella utbildningsprogram eller som löper risk för att skada sig själv och /eller andra klasskamrater.

En speciell dag klass fokuserar på att hjälpa barnen att utveckla sociala färdigheter och självbehärskning. Uppmärksamma akademiska läroplanen är emellertid också viktigt, barn som behöver en speciell dag klass är ofta intellektuellt kan lära materialet. I detta fall får inlärningssvårigheter vara ett symptom av emotionella problem, och därför måste behandlas innan barnet kan uppfylla hans eller hennes akademiska potential.

Utbudet av intelligens nivå för barn i en särskild dag klass mätt i IQ kan variera från under genomsnittet till mycket höga. Som sådan är deras akademiska undervisningen anpassas normalt av en oberoende Educational Plan (IEP) för att passa varje barns individuella behov och förmåga. Barn med diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS), Aspergers syndrom eller autism, samt några begåvade barn, ofta kräver och dra nytta av en särskild dag klass. En speciell dag klass består normalt av en mycket liten antal studenter, allmänhet med en maximal klasstorlek av tio studenter. Den hålls på ett strukturerat inställning där elever vistas i ett eller två rum klass för hela dagen. Den speciella dagen klass brukar hållas under samma tider som en vanlig skolmiljö, om inte barnet är oförmöget att bestående längden av en typisk skoldag. Den speciella dagen klass är bemannad med minst en lärare som utbildats i specialpedagogik samt assistenter som hjälper till att förse barnen med individualiserad undervisning.

En särskild dagen klass är utformad för att hjälpa barn framgångsrikt integreras i samhället. De flesta program syftar till att få barnen till den punkt där de kan återvända till skolan med sina kamrater och så småningom leva ett hälsosamt och produktivt liv.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.