Vad är den stora talens lag?

stora talens lag är en statistisk sats postulera att provet genomsnitt av slumpmässiga variabler kommer att närma sig den teoretiska genomsnitt av antalet slumpmässiga variabler ökar. Med andra ord, ju större statistiskt urval är, desto troligare är det en att få resultatet mer exakt av den totala bilden. Lägre provnummer tenderar att snedvrida resultatet lättare, men de kan också vara relativt säkra. Ett mynt är ett bra exempel som kan användas för att visa de stora talens lag. Ofta används det i början statistik på kurser för att visa hur effektivt det stora talens lag kan vara. De flesta av mynten har två sidor, huvuden och svansar. Om myntet är vänt, skulle logik säger att det finns lika chanser av myntet landar på krona eller klave sida. Naturligtvis beror detta på balansen av myntet, dess magnetiska egenskaper och andra faktorer, men i allmänhet är sant.

Om myntet är vänt bara några gånger, kan resultaten inte visar att det finns lika chanser att det landar på krona och klave. Till exempel kasta mynt fyra gånger kan ge tre huvuden och en svans. Det skulle även kunna ge fyra huvuden och ingen svans. Detta är en statistisk anomali. Det säger lagen om stora tal som i provet ökar dessa resultat kommer sannolikt att vara i linje med sann bild av möjligheterna. Om ett mynt är vänt 200 gånger, det finns en god sannolikhet antalet gånger det landar på krona och klave kommer att vara nära 100 vardera. Däremot förutsäga lagen eller många det blir exakt 100 var, bara att det kommer förmodligen vara mer representativ för den verkliga rad möjligheter än ett lägre genomsnittligt. De stora talens lag visar varför ett tillräckligt urval behövs. Statistiken används eftersom det inte finns tillräckligt med tid, eller det är opraktiskt att använda hela befolkningen som prov. Innebär dock en befolkning prov kommer det att vara representativa grupper av befolkningen som inte räknas. För att se provet är reflekterande av den totala befolkningen, ett tillräckligt antal slumpmässiga variabler behövs.

Avgöra hur stor av ett prov behövs normalt beror på flera faktorer, det viktigaste var att konfidensintervallet. Till exempel är ett statistiskt konfidensintervall nivån av säkerhet för befolkningen kommer att minska inom vissa parametrar. Ställa in ett konfidensintervall på 95 procent skulle innebära att det finns en rimlig säkerhet 95 procent av befolkningen kommer att minska inom dessa parametrar. Det prov som behövs för vissa konfidensintervall bestäms av en formel som tar hänsyn till antalet i befolkningen liksom konfidensintervallet önskade.

Även om lagstiftningen i många är ett enkelt koncept, satserna och formlerna som hjälper motiverar det kan vara ganska komplexa. Enkelt uttryckt i lag eller stora antal är den bästa förklaringen till varför ett större urval är bättre än mindre. Ingen kan positivt garantera ett statistiskt urval kommer att vara helt exakt, men de stora talens lag förhindrar många felaktiga resultat.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.