Vad bör jag veta om Foster Parenting?

Foster föräldraskap är en viktig gemenskap som hjälper barn i nöd. När barn är borta från sina föräldrars hem, eftersom de lider av övergrepp eller vanvård, Child Protective Services måste hitta ett tillfälligt hem för barnen. Fosterföräldrar är människor som frivilligt sina hem för att ta hand om behoven hos barn som blivit offer för övergrepp eller försummelse.

Foster Föräldraskap kräver att en person är tålmodig och kärleksfull. En fosterförälder måste vara beredd att ta ett barn i hennes hem och se till att barnet lever i en trygg, omtänksam miljö. Foster föräldraskap är en av de svåraste uppgifter en person som kan åta eftersom fosterbarn kräver stor uppmärksamhet och förståelse. Många fosterbarn kan harmas över sina fosterföräldrar, eftersom barn har tagits ifrån den enda miljön de någonsin känt, även om det var ett missbruk plats.

Ofta främja barn hantera ilska frågor eftersom de har försummats och missbrukas, om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller känslomässigt. De kan visa beteende problemen, ta ut sin ilska på fosterföräldrar. Foster föräldraskap kräver att en person som behandlar sådant beteende och känslomässiga frågor på ett kärleksfullt och tålmodigt sätt. Varje barn i fosterhem systemet har olika behov och bakgrunder. En fosterförälder måste vara villiga att arbeta med socialarbetare, till domstolen, och biologiska föräldrar bestämma en permanent plan för varje barn. Socialarbetare kommer att besöka hemsidan regelbundet, ibland en gång i månaden. En fosterförälder måste också vara beredd att arbeta med att främja barns skola för att säkerställa att barnets pedagogiska behov tillgodoses. Fosterföräldrar måste också ge transport till medicinsk rådgivning och möten.

För att hantera de krav som främjar föräldraskap, få fosterföräldrar utbildning för att bli fosterhem volontärer. Denna utbildning är en pågående process, så att fosterförälder att bli fullt utrustade för vård av barn i hemmet. Fosterföräldrar få monetär hjälp att sköta om barnets behov och vara utrustade med program och tjänster som hjälper dem effektivt göra några fosterbarn placerade i deras hem.

är ett fosterbarn endast placeras i ett hem tillfälligt. Målet med fosterbarn är att återförena barnet med sina biologiska föräldrar, om möjligt. Av denna anledning måste fosterföräldrar ge sin kärlek till ett barn, i vetskap om att barnet kommer att lämna sitt hem en dag. Att bli en fosterförälder är ett sätt att rädda en lidande barn som behöver en säker plats att leva. Även om jobbet är en svår, tillåter vuxna att bidra till välfärden för en annan människa, gav henne hopp om ett bättre liv.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.