Hur hittar jag familjer som behöver hjälp i jul?

Matchande behövande familjer med potentiella donatorer är inte alltid en enkel process för social service och ideella organisation. Det finns privata frågor att behandla, och många behövande familjer kanske inte känner dig bekväm att gå genom offentliga kanaler för ekonomiskt bistånd. Därför är många givare kvar med möjlighet att bidra till "paraply välgörenhetsorganisationer" laddad med omfördelning donationer till anonyma familjer i nöd. Processen för att hjälpa behövande familjer under loven inte alltid måste jobba så här, dock. Ett sätt att hitta familjer i behov av stöd är att kontakta socialtjänst eller mänskliga avdelningar resurser direkt. En företrädare för organisationen kanske kan ge en lista med behövande familjer som har samtyckt till att göra sina offentliga kontaktinformation. Även om en sådan lista är konfidentiell, får myndigheten vara villiga att samordna en mer personlig koppling mellan givaren och en viss familj i nöd. Detta kan visa sig användbart när du köper eller skänka kläder och andra kön /ålder särskilda gåvor.

Ett annat sätt att hitta familjer med behov vid julen är genom word-of-mouth. Det kan vara medarbetare som har drabbats av de senaste personliga förluster och skulle uppskatta en välgörande gest. Lokala tidningar publicerar ofta artiklar om situationen för familjer som har förlorat allt på grund av brand eller andra naturkatastrofer. Fellow församlingsmedlemmar eller präster kan också känna av familjer i behov, speciellt under semesterperioden. Ett privat möte med en lokal präst eller kyrka sekreterare kan lämna nödvändiga kontaktuppgifter till lokala familjer i kris.

Flera välgörenhetsorganisationer program såsom Frälsningsarméns Angel Tree ger specifik information om bidragsberättigande barn, även om deras familjer är inte identifieras. Anta flera deltagare kommer att se till att minst en familjs behov kommer att täckas över julledigheten. Andra program sponsras lokalt kan även identifiera behoven för hela familjer, inte bara sina barn. Hemlösa kvinnojourer som drivs av ideella organisationer eller religiösa organisationer kan också kunna fungera som kontaktpersoner mellan behövande familjer och de som skulle vilja ge en viss hjälp under helgen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.