Vad är Taxametrar?

En taxameter används i en taxi för att beräkna hur mycket passagerarna skyldig föraren baserat på hur långt hytten rest och hur lång tid det tog. Enheten, oftast elektroniska, sitter på instrumentbrädan inne i taxi och föraren börjar den i början av en resa. När de nådde destinationen samråder föraren mätaren för att se hur mycket debitera kunden.

Wilhelm Bruhn uppfann den första taxametrar 1891. Dessa taxametrar drevs mekaniskt och fäst på utsidan av taxi. När bilen körde, kunde taxametern höras klicka på siffrorna på det ändrats för att markera miles reste. Taxametrar uppfanns före taxi själv, och den första taxibilarna fått sitt namn från taxametern.

Idag taxametrar är vanligtvis elektroniska och sitta inne i taxi där föraren och passagerare kan läsa den. Taxametern går igenom cykler under loppet av en resa, varje markering i ett annat skede. Först när taxin är obemannat, ett litet tecken visas på taxametern som säger att taxi är gratis eller för uthyrning. Nästa gång passagerare har kommit in på taxi, börjar mätaren räknar hur långt bilen har färdats och visar det aktuella beloppet för skulden till taxichauffören.

Mätaren fortsätter att löpa under hela resan. När taxin når sin destination, stannar föraren mätaren och samlar in pengar från sina passagerare. Han kan då välja att skriva ut ett kvitto från taxametern och ge den till kunder som bevis på betalning.

Taxametrar har ytterligare funktioner förutom tryckning kvitton och kartlägga pengar man är skyldig. Nyare elektroniska mätare kan också fungera som en GPS, en radio för att kommunicera med andra, och kan även användas för att köra ett kreditkort. Alla dessa funktioner se till att både förare och passagerare ha en trevlig resa och att rätt avgift betalas i slutet av resan.

Idag passagerare kan gå online och få en uppskattning av hur mycket en resa kostar. Denna virtuella taxameter frågar efter start och slut destination och datum då passageraren reser. Det ger då en uppskattning av de totala kostnaderna och gör det möjligt för passagerare att boka en taxi i förväg per telefon. Passagerare som bokar en taxi detta sätt bör hålla i minnet att priset kan variera beroende på omständigheterna i själva resan.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.