Vad är ordningsvakternas avdelningen på ett svenskt handelsfartyg?

ordningsvakternas departement på ett fartyg inte är en avdelning som många landkrabbor tänker på när de tänker på livet till sjöss. Dock är ordningsvakternas avdelningen en oerhört viktig fråga, eftersom utan den skulle sjömän och passagerare har ingen mat, inga rena kläder, och inga leveranser. Ordningsvakternas Institutionen ansvarar för att äta och leva områden, och är uppdelad i flera områden, allt övervakat av Chief Steward. Den purser är i ordningsvakternas avdelningen och håller reda av pengarna på fartyget. Den purser kontakter skeppsklareraren, ligger landsidan, att skicka en lista över materiel som måste köpas, tillsammans med betalningen. Skeppsklareraren kan sedan gå till Båttillbehör eller fartygens leverans butik, att köpa varor och få dem till skeppet. Den purser ansvarar också för pappersarbete att gå igenom tullen och immigration och handkassan leveranser. Den kocken är en annan viktig person på ett skepp och en som seglare snabbt lära sig att behandla med respekt. Kocken, ibland med sin assistent eller andra kock, jobbar i pentryt , eller fartygets kök. Mest fartygets kök har numera ett kylskåp i köket för dagligt användande, samt gå in i frysen och kan gå in i kylskåp för att förvara mat under hela resan. Den hushållerskor i ordningsvakternas departementet utföra många av samma arbetsuppgifter på ett handelsfartyg som de skulle i ett hotell eller i ett hus. De rena och räta upp officerarnas staterooms och rengör insidan gemensamma utrymmena. Det är de som "tuss leken", som, i det inre av ett modernt fartyg, är egentligen ingenting mer än en nautisk term för att torka golvet. Städning och underhåll av utsidan däck, liksom andra yttre delar av fartyget, tas om hand av fartygets däck besättning.

ordningsvakternas Avdelningen har också ansvar för lagring och omhändertagande av sopor, renhållning-särskilt före en inspektion, och tvättstuga. Även om ordningsvakter avdelningen kan på ytan inte tycks ha den makt eller myndighet i en kapten eller styrman, många var ordningsvakternas avdelningen är den avdelning som kan göra mest för moral och smidigt driften av ett fartyg, eller åtminstone för dess sjöman.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.