Vad är Managed Security Services?

Managed Security Services omfattar olika metoder som bidrar till att garantera kontroll och underhåll av säkerheten i ett nätverk. I vissa fall lyckades säkerhetstjänster kommer att behandla övergripande säkerheten i nätverket, eller ger olika nivåer av säkerhet som delar av servrar eller till och med särskilda arbetsstationer som är anslutna till nätverket. Processen att hanteras säkerhet kan hanteras som ett internt initiativ från ett IT-team, eller läggas ut på en tjänsteleverantör.

Eftersom användningen av datorer har blivit mer avgörande för en effektiv funktion på arbetsplatsen, har behovet av ökad säkerhet blir märkbara. Många företag anser att Managed Security Services för att vara så viktig för affärsverksamhet som själva produktionsprocessen. Att ta itu med säkerheten behov av stora och små företag har lett till skapandet av en industri av tjänsteleverantörer som kommer att utvärdera datornät i ett bolag och rekommendera Managed Security Services protokoll för att säkerställa att konfidentiell information inte kan nås av obehöriga personer.

Förutom att begränsa tillgången till sekretessbelagda elektroniska dokument och andra filer, Managed Security Services kan också hjälpa till att förhindra införsel av oönskade program komponenter i nätverket. MSS kan bidra till att avvärja virus som överförs via e-post, samt åtgärder begränsas av spyware och adware som användare surfa eller på annat sätt använda sig av Internet. Dessa funktioner gör att använda Managed Security Services attraktivt för både hem-och företagsanvändare.

De strategier som arbetar med Managed Security Services varierar beroende på behoven hos slutanvändaren. För företag, är användningen av brandväggar ett vanligt sätt att begränsa tillgången till viktiga filer och dokument, samt förhindrar angrepp av ett nätverk av ett virus. Ställa säkerhetsprövning som är krypterade och kräver särskild referenser bidrar också till att spela som försöker att få tillgång till en viss handling, samt spela in när försök gjordes.

De flesta typer av Managed Security Services kan programmeras att arbeta i ett helt automatiserat sätt, men några exempel tillåter tekniker och annan behörig personal för att manuellt ingripa är det ett behov av att ändra vissa aspekter på säkerhet på något sätt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.