Vad är Electronic Data Interchange?

Electronic Data Interchange är ett verktyg som används för att underlätta godkännandet av data mellan två separata system. Det finns flera regler och metoder kring denna typ av uppgiftsutbyte som måste samordnas i förväg. Den vanligaste orsaken för att inrätta ett elektroniskt datautbyte är att tillhandahålla ett säkert, billigt sätt att tillhandahålla känslig information till antingen en kund eller affärspartner. Denna typ av dataöverföring ofta finns i banker, statliga eller andra industrier där en hel del detaljer.

För att skapa ett elektroniskt datautbyte, leverantören och mottagaren måste vara i tät kommunikation. Den här typen av projekt tar normalt fyra till sex veckor av hängiven insats på båda sidor för att slutföra. Varje sida bör bygga en projektgrupp som innehåller en utvecklare eller programmerare som har erfarenhet med programvaran som kommer att ta emot eller sända datafilen. Dessutom är säkerhet och infrastruktur personal ofta krävs för att avgöra hur uppgifterna kommer att utbytas och vilka säkerhetsprotokoll behöver vara på plats, på båda sidor.

Det första steget i utvecklingen av ett elektroniskt datautbyte är att identifiera de format och layout av den fil som ska överföras. Detta omfattar exakt de data som kommer att lämnas i filen, vilket datum och hur ofta filen ska skickas. Till exempel, en datafil av böcker som köps av ett bibliotek från ett förlag måste innehålla identifikationsnumret, kvantitet, belopp, valuta, inköpsdatum, kund kontonummer, och en unik filidentifieraren. Formatet kan variera, men är ofta kommaseparerade värden (CSV) eller text (TXT).

När det format som har bekräftats, utformningen av uppgifter måste ses över. I ett elektroniskt datautbyte, filen är vanligtvis upp direkt i ett datasystem. Ett program för att översätta varje kolumn av data i filen till rätt område. Denna översättning är ofta tidskrävande, särskilt för den första filen. När en mall är etablerad, flyttar processen mycket snabbare.

Säkerhet på filen och tillgång till olika system är nästa fråga som måste lösas. Detta är oftast uppnås genom inrättandet av en filöverföring webbplats eller FTP. Denna webbplats är egentligen bara en nätverksenhet som är tillgänglig via Internet. Ett användarnamn och lösenord används för avsändaren, som kan sedan lägga upp den dokumentation som krävs. Mottagaren får anmälan om att en fil finns tillgänglig och sedan kunna ladda ner filen från webbplatsen och ladda upp den i huvudsystemet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.