Vilka olika typer av regler om telekommunikationer?

Det finns olika typer av teleområdet verkställs för handlare och säljare av teleprodukter och teletjänster. De flesta av dem kan delas in i sex huvudkategorier, var och en behandlar olika aspekter av att köpa och sälja dessa varor. Att arbeta inom detta område är det viktigt att återförsäljarna av teleprodukter känna till och följa alla regler.

Den första delen av de flesta teleområdet avtal omfattar licensiering av återförsäljaren. Dessa föreskrifter i allmänhet om att eventuella återförsäljare måste få en licens som tillåter honom att sälja, tillverka, distribuera eller på annat sätt tjäna pengar på teleprodukter. Det anges även att återförsäljaren måste uppfylla alla uttalanden som görs i hans licensavtalet och att särskilda villkor kan göras om den myndighet som över licensen bedömer dem nödvändiga.

En annan del av teleområdet att återförsäljarna måste följa avser genomförandet av alla återförsäljare. I det avsnittet anges att återförsäljare inte får gärna sälja eller distribuera utrustning som skall användas i olagligt syfte. Generellt är återförsäljare också skyldigt att inte medvetet sälja produkter som kan störa andra telekommunikationsutrustning.

Återförsäljare måste också följa lagar om sekretess. Dessa lagstiftning på teleområdet att återförsäljaren inte får lämna ut uppgifter om telekommunikation utan tillstånd att göra det. Detta gäller även om telekommunikation har släppts för allmänheten.

De flesta försäljare måste också följa föreskrifter om kontroll av körkortet. En behörig tjänsteman kan begära att visa licensen för återförsäljaren, och han kan inte hindra dem befogenhet att göra detta på något sätt. Befäl skall lämna bevis på rankningen.

Telekommunikation föreskrifter reglerar också import av produkter till andra länder. I allmänhet kan en återförsäljare åtar sig att inte i sådan verksamhet om inte han eller hon ges tillstånd. Att få tillstånd att importera eller exportera teleprodukter kräver olika saker på olika platser. Generellt innehåller få specialiserade licensiering.

Myndigheterna kan också testa någon telekommunikationsutrustning att vara säker på att det uppfyller alla förordningar som styr prestanda, konstruktion, installation och drift av produkten. Dessa myndigheter är också i allmänhet utarbeta riktlinjer för all utrustning, och bestämde sig för att genomdriva dem syfte att säkerställa kvalitet. Testning kan eller inte kan kräva förhandsbesked.

En återförsäljare som inte följer alla regler som anges kan möta en av olika konsekvenser. Han kan läggas på skyddstillsyn, vilket innebär att myndigheterna noggrant kommer att följa hans framtida resultat. I svårare fall kan körkortet återkallas eller fängelse kan informeras.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.