Vad är SOA?

SOA eller Service Oriented Architecture, är en teknik som gör det möjligt att koppla en rad olika resurser i ett nätverk för att användas när och om det behövs. Användningen av SOA är ibland mer flexibel i hur resurserna är anslutna och används samtidigt, än i andra typer av mönster systemarkitektur. Service Oriented Architecture kan vara särskilt användbart när ett större antal användare som är anslutna till systemet, särskilt om det finns fjärranvändare som måste ha tillgång till specifika program som ligger på nätet.

Begreppet SOA har inte sitt ursprung med tillkomsten av datasystem. Eftersom underliggande förutsättning av mönstret har att göra med samspelet mellan oberoende resurser på ett sändningar som har den grundläggande modellen använts i årtionden med att definiera den infrastruktur av en verksamhet. Modellen kan tillämpas på förbindelser som finns mellan avdelningar som fungerar oberoende av varandra, eller ens autonoma funktioner som äger rum inom en enda avdelning. I samtliga fall gör uppställningen det möjligt att få information från ett godtyckligt antal oberoende källor när och om det behövs.

Med program ger SOA medel för att ta tillvara de komponenter av olika program på ett sätt som gör kommunikation mellan program enkelt och lätt. Flexibiliteten i SOA lämpar sig lätt till system där det finns ett behov av att ständigt uppgradera program eller att utvidga nätet för att möta ytterligare funktioner samt användare. Som ett exempel, arbetar Service Oriented Architecture mycket bra i system som konstruerats för användning inom sjukvården industrin, vilket gör det möjligt att anpassa systemen för att hantera nya uppgifter och funktioner relativt lätt.

Även om SOA kan vara snabb och ge enkel anslutning till ett brett utbud av program komponenter är det möjligt att kontrollera flexibiliteten i arkitekturen. Detta ger systemingenjörer förmågan att göra en särskild SOA som skalbar och snabb som önskat, eller genomföra någon flertal säkerhetsåtgärder för att övervaka tillgång, tilldelas den typ av åtkomst för varje användare i nätverket, och vilka moduler inom varje program kan nås samtidigt. I korthet kan Service Oriented Architecture konfigureras att de exakta specifikationerna för IT-teamet och fungerar exakt hur verksamheten måste den fungera.

Genomförande SOA innebär inte nödvändigtvis att hela befintliga nätet och bosatt moduler program måste ändras. Det finns ett antal av SOA verktyg som lätt kommer transplantat i redan befintliga nät utan att ändra en del av den nuvarande funktionalitet. Vad Service Oriented Architecture kommer att göra är det möjligt för program som tidigare inte kunnat utnyttja resurserna som hör till andra program för att kombinera funktioner och göra vissa uppgifter blir lättare att utföra. Till exempel kan en försäljning och marknadsföring databas kunna interagera med ordbehandlingsprogram för att skapa ett massutskick av PR-brev genom att kombinera informationen i en text mall de profiler i marknadsföring databasen, och den oberoende adressböcker bosatta på nätverk.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.