Vad är brandväggar?

konstruktion, är en brandvägg en icke brännbar vägg som hindrar bränder från att sprida sig genom hela byggnaden. Hem, till exempel, kan ha en brandvägg mellan garaget och resten av huset för att förhindra garage bränder från att hota andra rum.

Med den snabba popularisering av Internet, beteckningen brandvägg är mer vanligt förekommande i datornätverk. Liksom brandväggar används i hem och byggnader, brandväggar dator fungerar som en barriär mellan datorer i ett nätverk. För företag med ett datornätverk eller för personer med en permanent anslutning till Internet (t. ex. via DSL eller kabel), är en brandvägg kritisk. Utan en brandvägg, skulle inkräktare i nätverket sannolikt kunna förstöra, manipulera eller få tillgång till filerna på din dator.

Brandväggar kan komma i form av hårdvara eller mjukvara. Utan att gå in i komplicerade detaljer om hur brandväggar fungerar, är det tillräckligt att säga att funktionen med en uppsättning filter som ständigt övervakar trafiken på nätverket. När ett paket av information utlöser en av de filter som hindrar brandväggen det sprids i försöket att förhindra skador. Naturligtvis brandväggar ibland blockera ville trafik, och genom en kontinuerlig process av förfining kan filtren anpassas för att förbättra sin effektivitet.

Många datoranvändare som åtkomst till Internet via en bredbandsrouter, kanske redan drar nytta från en brandvägg. Routern i sig kan konfigureras att fungera som en brandvägg, eventuella brottsliga angrepp från nätverket, stoppas i routern och därmed skona några biverkningar till datorn. En sådan hårdvarubrandvägg kan ytterligare stärkts i och med en sekundär försvar i form av en mjukvarubrandvägg, du kan aldrig vara för säker när du använder internet!

Om du vill ha mer detaljerad information om brandväggar, hur de fungerar eller hur man konfigurerar dem, etc. besök länken i källan nedan.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.