Vad är Mobile IP?

Mobile IP är ett kommunikationsprotokoll som utvecklats av Internet Engineering Task Force. Utformningen av denna IETF protokoll är konfigurerad att göra det möjligt för konsumenter som använder mobila kommunikationsenheter för att kunna förflytta sig från ett nät till ett annat, utan att behöva göra en förändring i deras IP-adress. Funktionen i Mobile IP tillåter överföring av Internet-trafiken till den mobila enheten även när enheten inte är ansluten till hemnätverket.

Skapandet av Mobile IP innebar en betydande förändring av hur information säger upp över Internet. Generellt dirigering av information beror på återutläggning data till IP-adresser som anses vara fast i läge. Med intåget av Mobile IP, allt detta förändrats. Stället för att grunda uppsägningen på en fast plats i samband med en IP-adress, begär protokollet för leverans av data till en IP-adress som får eller inte får vara ansluten via modern eller hemnätverket.

Ändå är överlåtelse av en hemadress i ett hemnätverk som krävs för att marken den mobila enheten. Men tillägg av Mobile IP-protokoll gör det möjligt också för att fastställa vad som kallas en o-adress. Detta fungerar i princip på samma sätt om transport av snigelposten när en husägare kommer att vara bortrest under en längre tid. Den o-adress är ett tillfälligt sätt att identifiera den aktuella platsen för mobila användare och tillhörande IP-adress, sedan använda Internet för att vidarebefordra information till att tillfällig punkt om uppsägning. Med varje flytta till ett annat nät, överlåter processen en ny o-adress, precis som en resenär som flyttar från en stad till en annan skulle skapa en ny fysisk adress för vidarebefordran.

Med fler människor som använder sig av handhållna enheter för tillgång till Internet och hantera e-post, affärskorrespondens, och andra funktioner som tidigare provinsen den stationära datorn har Mobile IP blir allt viktigare. Tjänsteleverantörer fortsätta att förfina processen, vilket gör användningen av Mobile IP mer attraktivt för ett bredare spektrum av kunder.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.