Vad är ITIL v3?

ITIL ® V3 står för Information Technology Infrastructure Library, version 3. Det är en allmänt använd bästa strategi för informationsteknik (IT) Service Management som har sitt ursprung i Storbritannien, men ITIL ® standarder används nu av företag och offentliga organ över hela världen. ITIL ® är ett registrerat varumärke som tillhör det brittiska Office of Government Commerce (OGC).

Den ursprungliga versionen av ITIL ®-programvara standarder utvecklades mellan 1986 och 1992 som en serie av böcker. Tjänsten förvaltningsmetod sedan förfinats och utvecklats ytterligare mellan 1996 och 1998, vilket resulterade i nio separata volymer som täcker olika aspekter av IT Service Management, inklusive sådana ämnen som kapitalförvaltning, ändringshantering, katastrofplanering och ekonomisk förvaltning. ITIL ® version 3, från 2007, skiljer sig från de tidigare versionerna i dess fokus på hela service management livscykeln snarare än rent betona bästa praxis strategier för enskilda element för IT-tjänster.

ITIL ® V3 består av fem stora volymer: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation och Continual Service Improvement. Den sista boken är ofta som höjdpunkten av ITIL ® V3 och huvudsakligen är inriktat på att förbättra processer på samtliga de områden som i första fyra volymerna i serien. Mål Continual Service Improvement modul omfattar förbättra kvaliteten och effektiviteten i tjänster, att hitta sätt att arbeta smartare inom ramarna för befintliga IT-service modeller, och bättre tillgodose behoven hos kunden eller slutanvändaren av IT-system eller tjänst som håller på att levereras.

Den första nivån av ITIL ® V3 certifieringssystem är grunden granskning. Stiftelsen kurs och tentamen täcka grunderna för ITIL ® standarder och strävar efter att ge en god grund i de processer, begrepp och den terminologi som används i ITIL ® bästa praxis. Stiftelsen tentamen är en förutsättning att alla kandidater framgångsrikt måste fylla innan man beger sig på högre nivå ITIL ® kvalifikationer.

När en kandidat har klarat ITIL ® grunden examen, finns det ytterligare tre nivåer kvalifikationer finns: ITIL ® mellanliggande nivå som en kandidat kan nå antingen via "Lifecycle Stream" eller "Capability Stream," följt av ITIL ® Expert, och slutligen ITIL ® Master, den högsta kompetens finns i ITIL ®. För sökande som avslutat en stiftelse undersökning före offentliggörandet av ITIL-V3, finns det också en överbryggande prövning som finns och som ger ett snabbspår från ITIL ® V2 till ITIL ® V3.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.