Vad är en Encoder?

Givare är program som används för att komprimera information. Ofta kommer funktionen av en kodare också göra det möjligt för konvertering av data från ett format till ett annat. Visserligen finns det flera typer av program som gör detta för textdata är kodaren vanligtvis förknippas med ljud och video.

En av de vanligaste användningsområdena för en kodare idag har att göra med konvertering av ljudfiler från ett ursprung format till en som matchar med en specifik spelare. Till exempel skulle en kodare används för att komprimera och konvertera en WAV-fil till en filtyp som kan vara kompatibla på en MP3-spelare. WAV-skulle komprimeras till en bråkdel av den ursprungliga storleken. Komprimering skulle ske utan negativ inverkan på ljudkvaliteten i den konverterade filen.

Sunda kvalitet samtidigt väsentligt minska storleken på den ursprungliga filen är central för hur givaren utför uppgiften. Tanken är att behålla integriteten i koden samtidigt skapa en väl krypterar koderna som är relevanta för det nya formatet. I vissa fall kan det innebära att lägga till uppsägningar till den konverterade filen. Vid andra tillfällen kan kodaren minimera redundans. Exakt inställning av den ursprungliga filen kommer att diktera vad som måste göras för att komprimera och konvertera ljud-eller videofil.

Givaren kan också bidra till att överbrygga klyftan mellan äldre tekniken och det senaste i handburna enheter som lagrar musik och filer. Inneboende till funktionen hos anordningar som gör att musikfiler som skapats från vinylskivor är närvaron av en kodare. I denna ansökan, bidrar kodaren för att konvertera äldre analoga signalen från vinyl inspelningar till en bitström och filformat som kan lastas på en CD eller lagras på en dator. Vid behov kan den nyskapade ljudfilen återigen omvandlas till ett annat digitalt format och lastas på en handhållen enhet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.