Vad är Blogjects?

Blogjects, ett ord som kommer från en kombination av orden "blogg" och "objekt" är objekt som blogg. En blogg är en webbplats där folk kan logga in med sina synpunkter, oftast på ett visst ämne. Blogjects hänvisar till samma begrepp utom med blogjects, objekt gör bloggar i stället för människor.

Ordet blogjects skapades av forskaren Julian Bleecker som skrev en essä med titeln "Manifest för nätverksanslutna Objekt "som beskriver blogjects och deras inverkan på världen. Blogjects är annorlunda än andra "saker" som är anslutna till Internet, eftersom dessa saker offensiva delta på Internet. I själva verket skriver Bleecker att blogjects kan agera på samma sätt som mänskliga bloggare kan skapa inlägg och länkar ungefär på samma sätt som vi gör nu. I huvudsak kan de dela sina erfarenheter och iakttagelser som en kamera registrering av uppgifter, men på ett annat sätt.

Det finns tre viktiga kännetecken som skiljer blogjects från andra internetsidor objekt. Blogjects kan spåra var de är, för med sig kunskapen om tidigare berättelser, inspelningar eller upplevelser, och interagera med en grupp. På detta sätt kan blogjects logga vad de gör, "komma ihåg" vad de gjort, och dela sin information med andra, det vill säga Internet är bloggare och bloggläsare.

"Pigeon att bloggar" ett projekt av Beatriz da Costa, är ett exempel på en blogject. Detta blogject består av en flock duvor som är utrustade med sensorer för att registrera miljöförhållanden under flygningar. De har också en trådlös internetuppkoppling samt en GPS (Global Positioning System) som medger enkel spårning. När de flyger runt, är gifter och andra föroreningar i luften registreras och kan spåras till var de har varit, vilket möjliggör en ekologisk studie av luftkvaliteten.

Det finns många användningsområden för blogjects som inte har kommit fram ännu, men det är troligt att saker alltmer kommer att vara bloggare i framtiden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.