Vad är en Mikroformat?

En Mikroformat kan inte definieras lika lätt som något som en webbläsare, där det finns en konkret definition av objektet, utan snarare genom dess användning. Begreppet en Mikroformat kan bäst ses som en delmängd av en befintlig teknik med fokus på att lösa ett specifikt problem eller en öppen datakälla format som kan användas för att lösa ett problem. De inte definieras som en särskild del av data, som ett ordbehandlingsdokument, men mer för ett problem de hjälper till att lösa.

Det är till exempel xml en specifikation för att hantera data. Den ger en sammanfattning och några detaljer om de uppgifter som den beskriver. Detta gör att data tillgängliga för många fler plattformar och håller den mycket löst kopplade med vissa program. Den stora omfattningen av xml gör det inte ett microformat dock en mindre delmängd av verktyg i xml kan vara en microformat. Den microformat spelar in när en viss uppgift kan lösas genom att använda en mindre delmängd av befintliga verktyg.

Presentationer kommer online varje dag, gör dem enklare att visa och utvidgar nå någonstans finns en Internetanslutning. Presentationen kunde bindas till de vanliga medel och visas i ett binärt program som Microsoft PowerPoint. Det kan också formateras under publiceringsprocessen vara optimerade för webben med hjälp av en delmängd av särskilt definierade XML-verktyg för hantering av presentationer, vilket skulle kunna kallas en presentation microformat.

Det är lättare att ge exempel på en Mikroformat på arbetet än att visa ett konkret definition eftersom det finns så många sätt att använda mikroformat. En del i öppen källkod har skapat mikroformat för meritförteckningar och elektroniska visitkort och blogg feeds. Möjligheterna är egentligen ganska oändliga och kommer bara att fortsätta att växa i takt med öppen källkod växer.

Det är lätt att tänka på en Mikroformat som ett nytt språk att lära sig om programmering för att skapa, men de är inte avsedda att fungera som ett programmeringsspråk eller behöver helt nya verktyg. De kommer inte att fungera för alla och varje situation, men för vissa saker de fungerar utomordentligt bra. Det återstår att se precis vad den öppna källkoden och Internetanvändare som helhet gör med denna mycket obestämbara teknik.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.