Vad är en Cyberattack?

En cyberattack är ett försök att underminera eller äventyra funktionen av ett datorbaserat system, eller försöka att spåra online förflyttningar av personer utan deras tillstånd. Attacker av denna typ kan vara omöjlig att upptäcka till slutanvändaren eller nätverksadministratören, eller leda till en sådan total störningar i nätet att ingen av användarna kan utföra ens de mest grundläggande uppgifter. På grund av de alltmer sofistikerade dessa typer av nät attacker, utvecklingen av en effektiv programvara försvar är en pågående process.

Det är viktigt att förstå att en cyberattack kan vara relativt ofarligt och inte orsaka någon typ av skada på utrustning eller system. Detta är fallet med illegal nedladdning av spionprogram på en server eller hårddisk utan deras vetskap eller medgivande av ägaren av utrustningen. Med denna typ av cyberattack, är det huvudsakliga målet vanligtvis att samla in information som sträcker sig från att spåra den allmänna rörelser och sökningar som utförs av behöriga användare att kopiera och vidarebefordra viktiga dokument eller information som sparas på hårddisken eller server. Samtidigt som det yttersta målet är att fånga och förmedla uppgifter som hjälper mottagaren att uppnå någon form av ekonomisk vinning driver spyware tyst i bakgrunden och är högst osannolikt att förhindra någon av de vanliga funktioner i systemet från att äga rum.

Däremot kan en cyberattack vara ondsint i sitt uppsåt. Detta är sant med virus som är utformade för att inaktivera funktionen av ett nätverk eller en enda dator som är ansluten till Internet. I situationer av detta slag är syftet inte att samla information utan att någon märker det, utan att skapa problem för alla som använder attackerade nät eller datorer anslutna med det nätet. Slutresultatet kan vara slöseri med tid och inkomster och eventuellt avbrott i leverans av varor och tjänster till kunder i företaget påverkas av attacken. Många företag i dag vidta åtgärder för att säkerställa nätens säkerhet ständigt förbättras för att förhindra dessa typer av skadliga attacker.

Försök med cyberterrorists att störa funktionen av kraftnät och andra sätt att leverera offentliga tjänster är dessutom klassificerade som cyberattacks. Eftersom denna typ av angrepp snabbt kan lamslå infrastrukturen i ett land, anses de vara en perfekt sätt att försvaga en nation. En strategi att använda en rad cyberattacks tidsmässigt för att samtidigt störa flera olika viktiga system kan i teorin göra en nation inte lyckas övervinna några av de attacker innan en stor skada har skett. Lyckligtvis många länder erkänna den mycket reella hotet om cyberterrorism och vidta åtgärder för att skydda staten och den offentliga servicesystem från alla typer av Internet-attacker, liksom den manuella införandet av programvara som kan störa systemen.

Precis som regeringar och företag måste vara medvetna om risken för en cyberattack så skall ske krävs individer tar också åtgärder för att skydda sina hem datorer och utrustning från att upprätthålla en attack. En grundläggande förebyggande åtgärd är att säkra hög kvalitet antivirus-och antispionprogram, och uppdatera den regelbundet. Slutanvändarna bör också se till att skanna och filer eller program som lagras på en CDR eller liknande avlägsen lagringssystem lasta dem på en hårddisk.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.