Hur fungerar en CPU Arbete?

Central Processing Unit (CPU), eller processor, är en komponent som fungerar som hjärnan i ett datorsystem. Istället för att faktiskt tänka, men flyttar den data kring systemet på sätt som definieras av programmerare. En processor utför i huvudsak tre grundläggande funktioner. Det accepterar indata, processer data, och ger utdata. Dessa är av avgörande betydelse för driften av något datasystem.

Input är den process genom vilken externa data skrivs in i en dator. Det är främst genom gemensamma inmatningsenheter såsom tangentbord, mus, skanner eller modem. När datorn analyserar ingående, att data bearbetas sedan och omvandlas till produktion.

Output är resultatet av bearbetade data i det datasystem. Den hänvisar till en process genom vilken CPU skickar data till installerade enheter, t. ex. en bildskärm, skrivare eller till och med en kör datorprogram. Utdata kan antingen lagras tillfälligt eller permanent, vilket innebär att datorn måste ha ett sätt att hålla dessa data vid hantering utförs. Det är här minnet kommer in

En dator lagrar data i minnet, och hämtar data den behöver antingen från read-only memory (ROM) eller Random Access Memory (RAM). ROM är ett permanent minne som behåller data även när systemet stängs av. RAM är temporära minnet och därför all data lagras där kommer att tas bort när systemet är avstängt. CPU använder RAM för att lagra och hämta data på ett behov när det behövs. Till exempel de anvisningar som behövs för att lansera ett program skulle lagras i och hämtas från RAM.

cache också spelar en viktig roll i hur en processor. En cache är liten mängd snabba minne som har data. Vissa processorer har en cache som varierar i statiska RAM (SRAM) kapacitet. SRAM är betydligt snabbare än dynamisk RAM (DRAM), som är utsedda för de viktigaste minnet i datorn. Det övergripande syftet med cachen är att öka den hastighet med vilken behandlas.

Data påstötningar från CPU hanteras av en cache styrenhet. Detta kan antingen byggas in i moderkortet eller processorn själv. Är att cachen är en intern komponent kan man få direkt tillgång alltså att hastigheten på processorn. Utan denna del skulle dator kan köras dramatiskt långsammare, som processorn skulle vara tvungen att vänta till uppgifter som skall skickas från huvudsystemet minne.

CPU är inte bara en viktig faktor, men en viktig en. Utan den skulle systemet inte kunna fungera alls. Denna kritiska komponenten avgör också den totala prestandan varje datasystem kommer att ge.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.