Vad är ett datanätverk?

enklaste definitionen för ett datanät är en elektronisk kommunikation process som möjliggör en jämn överföring och mottaglig av data, exempelvis bokstäver, kalkylblad och andra typer av dokument. Det som skiljer informationssystemet bortsett från andra former av kommunikation, exempelvis ett ljud nätverk, är att de uppgifter nätverket har konfigurerats för att överföra data endast. Detta står i motsats till ljud-eller röst nätverk, som ofta används för både tal och överföring av data som ett telefax.

Det finns två grundläggande typer av datanät i dag. Den privata datanät är i huvudsak ett lokalt nätverk som är avsedd att möjliggöra överföring av uppgifter mellan de olika avdelningarna inom en viss enhet, t. ex. ett företag. Alla platser i bolaget kan ingå som noder i nätverket, och kunna kommunicera via en gemensam server som fungerar som förvaringsplats för all datafiler som används i hela verksamheten. Det finns också exempel på ett privat datanätverk som tillåter delning av data mellan flera företag som ingår i samma yrke eller bransch. Anslutningar till denna typ av nätverk kan uppnås genom inrättandet av ett virtuellt privat nätverk eller VPN som finns på en master-server, eller genom att avsättningar till anslutningar genom en kommunikation transportören.

I motsats till den privata datanät kommer allmänheten datanät vara allmänt tillgängligt för både bostäder och företagskunder en viss carrier-nät. Installationen av ett offentligt nätverk kan innebära utnyttjande av flera servrar och anslutning till nätet genom flera olika processer. Ofta kan ett allmänt datanät kräver en viss typ av abonnemang, t. ex. genom en månatlig avgiftsbelagd. Vid mottagandet av avgiften, kommer tjänsteleverantören att tillåta skapandet av åtkomstidentitet som gör det möjligt för konsumenten att få tillgång till godkända delar av nätet och engagera sig i flera funktioner vanligen arbetar med data. I detta ingår möjligheten att hämta butiker dokument, skapa säkerhetskopior av viktiga data-filer och arkivering data såsom historiska uppgifter eller andra uppgifter som anses som värdefulla för framtida ansökningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.