Vad är ett Corporate blogg?

Corporate bloggar är bloggar eller webbloggar, utformas och drivs av ett företag. Fokus för bloggen kan vara ett medel för kommunikation med anställda, konsumenter, eller användas som ett verktyg i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Ett företags blogg gör det möjligt att kommunicera med målgruppen oberoende av avstånd, tidszon eller andra faktorer som hämmar andra former av kommunikation.

En vanlig tillämpning av ett företags blogg är att ge möjlighet att förmedla information till de anställda. Meddelanden rutinmässigt ut på bloggen och kan användas för att tillkännage kommande förändringar av företagens politik, rapport om utvecklingen av nya produkterbjudanden, eller be om feedback från de anställda i frågor som är av gemensamt intresse för alla knutna till företaget. Bloggar av denna typ är ofta skyddade med lösenord, vilket gör det nödvändigt för läsarna och deltagarna att registrera och få tillgång bevis innan han kan visa något av de bolag blogginlägg eller postat kommentarer.

Företagskulturen blogg kan användas för att samla in synpunkter från kunder. Med det här programmet fokuserar blogg på de produkter och tjänster som erbjuds av företaget så att konsumenterna kan ställa frågor eller kommentera sina erfarenheter med en eller flera produkter. Företaget blogg kan också användas för att behålla kunder ta del av eventuella ändringar i företagens struktur, kommande rabatter på olika produkter, och genomföra kundundersökningar belåtenhet.

I både interna och externa applikationer, ett företag blogg bidrar till att främja en mer enad känsla av gemenskap bland de som deltar i någon egenskap. Kunderna känner sig mer kopplade till verksamheten, vilket kan komma väl till pass när det finns konkurrenter försök att säkra sin verksamhet. Medarbetare utvecklar ofta en starkare känsla av att vara en nödvändig del av företaget, eftersom bloggen håller dem informerade om vad som händer i hela företaget och ofta ger dem möjlighet att kommentera denna utveckling.

Att sätta upp en företags blogg är inte svårt. Många gratis blogg webbplatser är tillgängliga för att skapa en grundläggande blogg. Dessutom kan programpaket utformas för att associera en blogg med ett existerande nätet, såsom bolagets webbplats. I båda fallen är det möjligt att använda sig av RSS-teknik och struktur bloggen så läsarna kan välja att läsa nya poster utan att besöka bloggen.

Ett företags blogg kan struktureras för att möjliggöra ett helt okontrollerat flöde av diskussion eller kräva att varje inlägg eller kommentar vara kvalificerade av en administratör innan de visas för andra läsare. För det mesta, många av företagens blogga ansträngningar att vinna på att åtminstone en minimal mängd av säkerhet, eftersom detta förhindrar att bloggen inte skall störas av spammare eller andra som vill skada anseendet hos företaget sponsring och driver bloggen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.