Vad är en mikroprocessor?

Mikroprocessorer är helt enkelt en dator med processor som har konfigurerats i design och funktion ett mikrochip. Ibland kallas ett logiskt chip, denna lilla del fungerar som medel för att utföra kommandot för att starta starta upp en dator. Som en del av processen, en mikroprocessor initierar aktiveringen av alla komponenter som behövs för att datorn ska användas, till exempel vakna operativsystemet.

Den grundläggande funktionaliteten i en mikroprocessor är alla baserade på den inneboende förmågan att bemöta och skapa matematiska och logiska operationer. Denna funktion av små datorprocessorer görs möjligt med hjälp av register. Inom de register som är bosatt alla uppgifter som krävs av mikroprocessorn att verkställa sådana grundläggande funktioner som addition och subtraktion. Konfigurationen av register också låta mikroprocessorn hantera uppgifter som att jämföra två olika nummer, och hämta nummer från olika områden och omfördelning av dem.

I centrum för utformningen av mikroprocessorn är en rad logiska instruktioner som reglerar så att uppgifterna tas emot och avrättades. Närvaron av de instruktioner säkerställa att uppgifterna utförs i en sekvens som blir en följd av slutförandet av en uppgift och i den logiska inledningen av nästa uppgift i sekvensen. Till exempel när en slutanvändare startar upp en dator, är den första instruktionen att mikroprocessorn skall verkställa de aktivering av BIOS, eller Basic Input /Output System. Från denna punkt, kommer BIOS ladda operativsystemet till den aktiva minnet och gå vidare till nästa uppgift i start. Varje steg i uppgift kommer att vara uppnått i föregående uppgift är klar.

Generellt sett är en mikroprocessor en komponent som fortfarande är effektivt och produktivt för liv på datorn. Det är dock möjligt för funktionalitet chip för att bli skadad på något sätt. När detta händer är det oftast en enkel process för en datortekniker för att ersätta den skadade mikroprocessor med en fullt fungerande logiskt chip.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.