Vad är digitala signaturer?

Digitala signaturer är elektroniska frimärken som kan användas för att identifiera avsändaren eller den som har signerat ett digitalt dokument. Tänk på digitala signaturer som den digitala motsvarigheten till undertecknandet placeras på ett avtal eller en check. Digitala signaturer använda offentlig och privat nyckelpar för att säkerställa äktheten hos ett elektroniskt dokument. Skaparen av det dokument som kommer att ha en privat del av ett schema för digitala signaturer vilket kodas in i handlingen när den undertecknas. Då mottagaren av handlingen skulle få den publika nyckeln för det schema för digitala signaturer. Detta skulle göra att mottagaren av dokumentet att veta att dokumentet var äkta och verkligen kom från avsändaren.

Håll med ett pappersdokument analogt är syftet med en signatur att kontrollera att undertecknaren är den upphov till handlingen. Ibland dokument kräver underskrifter och en skall ha ett vittne med en underskrift. Den offentliga nyckeln /privat nyckelpar kan elektroniska dokument som skall kontrolleras på samma sätt.

En digital signatur systemet genererar ett nyckelpar, och den öppna nyckeln bara matcha motsvarande privata nyckel och vice versa. Detta säkerställer att dokument som innehåller den privata nyckeln är giltig och inte har ändrats sedan signeringen.

En sak att notera är att en digital signatur är något helt annat än ett digitalt certifikat, som kontrollerar innehåll på en webbplats med en tredje part. En digital signatur är också mycket olika från en e-signatur. Även en e-signatur är en digital representation av avsändare namn och kontaktinformation, skulle det inte att garantera ursprunget i meddelandet eller dokumentet.

E-postmeddelanden kan undertecknas med digitala signaturer för att verifiera deras ursprung precis som andra elektroniska dokument. Använda digitala signaturer kommer att ge mottagarna av dessa dokument att känna sig bekväm i lita på att dokumentet verkligen kommer från den angivna avsändaren. Denna process kan också bidra till att garantera att dokumentet inte har ändrats sedan skickas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.