Vad är ITIL infrastruktur?

Termen ITIL ® infrastruktur hänvisar till en dokumenterad uppsättning processer och riktlinjer för förvaltning av de åtgärder informationsteknik, utvecklingsprojekt och infrastruktur. ITIL ® står för Information Technology Infrastructure Library. Båda begreppen "IT Infrastructure Library" och "ITIL ®" är registrerade varumärken som tillhör det brittiska Office of Government Commerce (OGC). ITIL ® bästa metoder och behandlingar är dock används internationellt av många organisationer och företag.

Dokumentationen för ITIL ® infrastruktur består av fem huvudområden: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation och Continual Service Improvement. Vart och ett av dessa områden har dokumenterats i en omfattande handbok offentliggöras av OGC, även känd som ITIL ® Infrastructure Library "core OGC titlar" för ITIL ® leverans av tjänster. Kärnan OGC titlarna är avsedda att ge instruktioner och vägledning för företag och enskilda som vill följa bästa praxis inom ITIL ® förvaltning. Det förväntas att materialet i handböckerna kommer att anpassas och tolkas av användaren för att passa det specifika projekt eller verksamhet som är avsedd att ITIL ®-kompatibla.

Den första och centrala avdelning i ITIL ® biblioteket är Service Strategy manualen. Denna volym betonar vikten av att anpassa informationstekniken (IT) med verksamhetens mål och säkerställa att alla aspekter av tjänsten livscykel är utformade och levereras på ett sådant sätt att träffa kunden eller slutanvändaren behov. Några viktiga ämnen som behandlas i Service Strategy handbok innehåller affärsplan, marknadsanalys, serviceavtal nivå och serviceformer leverantör.

Service Design volym ITIL ® infrastruktur är den andra boken i serien. Den ger riktlinjer för hur man hanterar IT-arkitektur och politik för att utforma lämpliga IT-lösningar och tjänster. Viktiga frågor som diskuterades i denna volym omfatta förvaltning av kapacitet och tillgänglighet, IT-säkerhet, och leverantörshantering.

Service Transition, den tredje viktigaste volymen och Service Operation, den fjärde volymen, ge vägledning som kan användas av IT-chefer på en daglig basis i branschen operativa miljö. Service Transition fokuserar på processer för bästa praxis vid förändringshantering, utgåva hantering och riskbedömning. Service Operation handlingar kontroller och processer förvaltning för bästa support och service leverans.

Continual Service Improvement är den avslutande volymen i ITIL ® infrastruktur. Det betonar behovet av fortsatt förbättring av IT-drift och leverans av tjänster. Målet för processerna i denna sista volym är att säkerställa att IT-drift kontinuerligt anpassar till föränderliga affärsbehov.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.