Vad är Data Warehousing?

Datalagerhantering kombinerar data från flera och oftast olika källor till ett omfattande och lättmanipulerade databas. Gemensam åtkomst till system för datalagring omfatta frågor, analys och rapportering. Eftersom data warehouse skapar en databas i slutet, kan antalet ljuskällor vara något du vill att det ska vara, förutsatt att systemet kan hantera volymen, naturligtvis. Slutresultatet är dock enhetliga uppgifter, som lättare kan manipuleras.

Datalagerhantering används ofta av företag för att analysera trender över tid. Med andra ord kan företag mycket väl använda data warehouse för att kunna se dag för dag verksamhet, men dess primära funktion är att underlätta strategisk planering som följer av långtidsdata översikter. Från sådana översikter, affärsmodeller, prognoser och andra rapporter och prognoser kan göras. Rutinmässigt, beror på att uppgifter som lagras i datalager syftar till att ge mer översikt-liknande rapportering är data skrivskyddad. Om du vill uppdatera data som lagras via datalagring, måste du bygga en ny sökning när du är klar.

Detta är inte att säga att datalagring innebär data som aldrig uppdateras. Tvärtom, de uppgifter som lagrats i datalager uppdateras hela tiden. Det är rapportering och analys som tar mer av ett långsiktigt perspektiv.

Datalagerhantering är inte det avgörande och O för att lagra alla av företagets data. Snarare lagring data används för att hysa de uppgifter som krävs för särskild analys. Mer omfattande lagring av uppgifter kräver olika egenskaper som är mer statiska och mindre lätta att manipulera än de som används för datalagring.

Datalagerhantering används vanligtvis av större företag att analysera stora datamängder för företag syften. Mindre företag som vill analysera bara ett ämne, till exempel, brukar komma åt data marts, som är mycket mer specifika och riktade i sina lager och rapportering. Datalagring ofta innebär att mindre mängder data grupperas i data marts. På detta sätt kan ett större företag har till sitt förfogande både datalagring och marts data så att användarna kan välja källan och funktionalitet beroende på aktuella behov.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.