Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är en process för att skydda information. Det skyddar dess tillgänglighet, privatliv och integritet. Tillgång till lagrad information om databaserna har ökat kraftigt. Fler företag lagra företag och enskilda information om datorn än någonsin tidigare. Mycket av lagrad information är högst konfidentiell och inte för offentlig visning.

Många företag är enbart bygger på uppgifter som lagras i datorer. Personliga medarbetare detaljer, listor klient, löner, får kontouppgifter, marknadsföring och försäljning information alla lagras i en databas. Utan denna information skulle det ofta vara mycket svårt för ett företag att fungera. Information trygghetssystemen måste vidtas för att skydda denna information.

Effektiv information trygghetssystemen omfattar en rad politikområden, säkerhet produkter, tekniker och förfaranden. Program som ger brandväggen informationssäkerhet och skannrar virus räcker inte på egen hand för att skydda information. En uppsättning rutiner och system måste tillämpas för att effektivt avskräcka tillgång till information.

Det finns människor som lever av hacka eller bryta genom system för informationssäkerhet. De använder sina tekniska färdigheter för att bryta sig in i datasystem och få tillgång till privata uppgifter. Brandväggar, som är utformade för att förhindra tillgång till en dators nätverk kan kringgås genom att en hacker med rätt hårdvara. Detta kan leda till förlust av viktig information, eller ett virus skulle kunna planteras och radera all information. En hacker kan få tillgång till ett nätverk om en brandvägg är avstängd för endast en minut.

En av de största potentiella hoten mot informationssäkerheten är de människor som hanterar datorer. En arbetsplats kan ha bra system för informationssäkerhet på plats, men säkerheten kan lätt äventyras. Om en helpdesk arbetstagaren ger ut eller återställer lösenord utan att kontrollera vem informationen är till för, då kan vem som helst enkelt få tillgång till systemet. Dataoperatörer bör göras fullt medvetna om vikten av säkerhet.

Enkla skyddsåtgärder kan användas av alla för att hålla data säkra. Ändra lösenord på datorn, och använda kombinationer av bokstäver och siffror, gör det svårare för hackare att få tillträde. Dessutom håller inte anteckna lösenordet om det finns lätt tillgängliga. Detta är samma idé som inte håller dig med bankkort och PIN-kod tillsammans. Du vill inte att någon ska ha tillgång till information eller medel på ditt bankkonto, och det är samma sak med din dator.

Det har aldrig funnits något sådant som ett fullständigt säkert system. Hackare kommer alltid att hitta mer sofistikerade sätt att få tillträde. Men med tekniken att genomföra högre informationssäkerhet, såsom iris systemen för erkännande bör trygghetssystemen hålla dem ute för en stund till.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.