Vad är IP eller Internet Protocol?

Internet-protokoll är en uppsättning tekniker som används av många värdar för överföring av uppgifter över Internet. Den nuvarande versionen av Internet-protokollet är IPv4, vilket ger en 32-bitars adress-systemet.

Internet-protokoll är en "best effort", vilket betyder att inga paket av information som skickas över det säkerställs att nå sin bestämmelseort i samma skick som den skickades. Ofta andra protokoll används parallellt med Internet-protokoll för data att det för en eller annan anledning måste ha extremt hög trohet.

Varje enhet som är ansluten till ett nätverk, oavsett om det ett lokalt nätverk (LAN) eller Internet, ges ett Internet-protokoll nummer. Denna adress används för att identifiera produkten unik bland alla andra enheter anslutna till utökade nätverk.

Den nuvarande versionen av Internetprotokollet (IPv4) tillåter mer än fyra miljarder unika adresser. Detta antal minskar drastiskt, dock med den praxis som webmasters med adresser i stora block, varav huvuddelen fortfarande oanvända. Det finns en ganska stor rörelse för att anta en ny version av Internetprotokollet (IPv6), som skulle ha två till hundra tjugoåttonde makt unika adresser. Detta nummer kan representeras grovt av ett tre med trettionio nollor efter det.

Anledningen sådant praktiskt taget ett obegränsat antal adresser på Internet-protokollet är önskvärt är på grund av uppkomsten av små trådlösa enheter. Tidigare föreföll det som fyra miljarder adresser skulle vara mer än nog, men tar endast användes av datorer åt gången. I framtiden är det tänkbart att för varje människa på jorden kommer det att finnas hundratals, om inte tusentals, enheter kommunicerar via trådlöst nätverk, var och en behöver en egen adress i Internet-protokollet.

De flesta mänskliga användare inte använder IP-adresser direkt, i stället för med ord att få tillgång till servrar och datorer som de vill besöka. Inmatade domännamn är ansluten till deras adresser Internet-protokollet genom domännamnssystemet (DNS), som för register över alla domännamn och IP-adress de har anknytning till.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.