Vad är meddelande-Driven Processing?

Message-driven bearbetning är en av de processer som äger rum inom den grundläggande klient /server datormiljö. I huvudsak meddelande drivs bearbetningen sker när en beräkning klient framåt en begäran i form av ett meddelande till en programvara som fungerar som mottagare och distributör av meddelandet. Mottagaren, eller ett meddelande mäklare som det ibland kallas, då rutter meddelandet till lämpligt serverprogrammet.

inom strukturen av meddelande-driven bearbetning, meddelanden som innehåller en begäran om särskilda tillvägagångssätt kan variera på det sätt meddelandet begäran är konfigurerad. Meddelandet kan innehålla sådana element som namnet eller en tagg för det program som söks, samt visar en känsla av brådska eller en tidslinje för behandlingen av ansökan på servern slut. Beroende på strukturen i meddelandet, mottagaren eller meddelandet mäklare får svar till avsändaren av meddelandet, samt vidarebefordra meddelandet till rätt server.

Användning av meddelande-driven bearbetning är vanligt i miljöer som använder sig av distribuerad beräkning. Med andra ord, om det stora nätet täcker ett stort geografiskt område kan det finnas ett ökat behov av screening nya meddelanden eller program innan du ger dem möjlighet att bli avrättad. När denna typ av meddelande-driven bearbetning utnyttjas finns det oftast extra programvara komponenter kallade middleware som hjälper till att hantera det ökade flödet av meddelanden från olika avlägsna delar av nätet. Detta kan bidra till att avlasta den gamla servern, som middleware hjälper till att sortera, kvalificera och rutt meddelanden.

Även budskap drivs behandling är en strategi som omfattar flera steg innan den avsedda åtgärden sker finns det ingen fördröjning inblandade. Slutanvändarna kommer sannolikt inte att märka någon avtagande funktion då meddelande drivs behandling sker. I själva verket har de flesta användare är helt omedvetna om att denna typ av funktion är igång, eftersom många av meddelande med begäran skapas som en del av den pågående automatiserade processer för att hålla systemet i drift.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.