Vad är efterlevnad Software?

Brottsbekämpning programvara är programvara som har utformats för att bistå de brottsbekämpande personal i deras arbete. Ett antal företag gör ur lådan produkter för brottsbekämpande myndigheter, stora och små, och anpassad programvara kan också utvecklas för unika tillämpningar. Datorisering för brottsbekämpande organ är ett kraftfullt verktyg, eftersom det gör det lättare att få tillgång till journaler, samordna med andra myndigheter, hantera personal och utföra en mängd andra uppgifter.

Vissa programvaror brottsbekämpande är att bemästra med interna frågor, såsom personal schemaläggning, tidhållning och underhåll loggar för fordon, vapen och utrustning. Organen kan även använda programvara för att hantera anställdas filer, med stockar på skjutvapen certifieringar, utbildning, sjukdagar, och så vidare. Kedjan av förvar för bevisning samt loggar av material som hålls i bevis kan hanteras med brottsbekämpande programvara. Medlemmarna i ett brottsbekämpande organ också kan använda programvaran för att fräscha upp koden efterlevs, regionala lagar och andra ämnen som kan vara relevanta för deras arbete.

En viktig tillämpning för brottsbekämpning programvara är digitaliseringen av ärendet filer. Programvara kan integrera området rapporter, information om bevis, misstänkt intervjuer, och allt annat material som rör ett fall i ett bekvämt läge. Mjukvaran kan även användas för att hantera kriminella databaser, inklusive databaser kön gärningsmannen, tillsammans med registrering av klagomål från medborgarna, och information som samlats in i syfte att generera brottsstatistik. Förmågan att se upp händelser och ämnen i programvara kan hjälpa myndigheter ansluta prickar på länkade brott snabbare, vilket kan vara en klar fördel.

Att kunna integrera med andra databaser är också kritisk. En polisinrättning med en hookup till en nationell databas, till exempel, kan köras fingeravtryck snabbt, i stället för att skicka ut fingeravtryck och vänta på en match. Denna samordning kan hjälpa brottsbekämpande organ fångst eller åtala brottslingar snabbare, och det minskar risken att människor faller mellan stolarna.

Det finns några viktiga säkerhetsaspekter som arbetar med brottsbekämpning programvara. Obehörigt tillträde till systemet skulle kunna bryta kedjan av vård av bevis i ett fall, eller helt enkelt tillåta någon att komma åt känslig information som inte bör vara fritt tillgängliga för allmänheten. En rad olika säkerhetsåtgärder används för att kontrollera åtkomst till sådan programvara och att brott när de inträffar. Särskilt i fall där flera databaser är länkade och tillgången kan resultera i att få till den nationella regeringen datorsystem, måste programvaran för att vara extremt robust.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.