I datorprogrammering, Vad är Rangering?

Rangering i samband med datorprogrammering är omvandlingen av komponenter lagras i minnet på enheten i användbara data som kan utnyttjas av en eller flera av de program som finns på hårddisken. Åtgärden att samla in data till upplag för enkel hämtning har ökat avsevärt genom processen för rangering, eftersom den tillåter program att återhämta uppgifter för användning utan att behöva översätta delar varje gång en intervention är lämplig. Ur detta perspektiv, ranger stöd i snabb funktion för många av de programvaror som används i hem och företag varje dag.

Tillsammans med konvertering av objekt till data och förbereda uppgifter för lagring eller överföring vid behov, ranger också fungerar som en buffert mellan de lagrade data och de olika filer eller program som använder uppgifterna. Denna buffert bidrar till att upprätthålla integriteten hos lagrade data och låt det som skall användas för samtidiga insatser som berör mer än en fil eller ett program. Den totala effekten är att hålla systemet fungerar på optimal nivå utan förseningar. Till exempel hjälper ranger att göra det möjligt att arbeta med ett kalkylprogram, ett ordbehandlingsdokument, och en öppen Internet-anslutning alla samtidigt, utan förseningar. Rangeras uppgifter kan vara i bruk av alla dessa program samtidigt utan att skapa ett avlopp på resurserna för hårddisken.

Många personer som har kunskaper om datateknik i allmänhet anser rangering vara något som liknar en process som kallas serialisering. Numrera ett objekt på att omvandla objektet från det ursprungliga skick till ett byte bäck, men på ett sätt där byte ström kan konverteras tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd om det behövs. Ranger skiljer sig från serialisering i serialisering inte registrerar kodbaser. Rangering hanterar både funktioner konvertering och registrering av kodbaser. Dessutom kan ranger användas med avlägsna objekt, medan serialisering kan inte. Det innebär att för vissa konfigurationer till Marshall strategi objektet omvandling, lagring och överföring kan vara att föredra.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.