Vad är skillnaden mellan uppladdning och nedladdning?

Uppladdning och nedladdning är två begrepp som används i datorer för att hänvisa till dataöverföring. I korthet är filer vara laddade när de överförs från en dator till en central server. Filer hämtas när de överförs från en server till en mindre perifer enhet. När data överförs från ett system till ett annat är det antingen laddas upp eller ner, beroende på omständigheterna.

Lägga upp hänvisar ofta till att kopiera filer från en mindre perifera system till ett större centralt system. Till exempel kan en användare ladda upp filer från sin mobiltelefon till en dator. Dessa filer i sin tur kan laddas upp igen till en central server. Uppladdning av små filer kan ta bara några sekunder, medan större grafik-tunga filer kan ta timmar. I de flesta fall kan ladda utföras medan datorn är för andra uppgifter, även om det kan sakta datorn av om det är hantering av stora filer.

Hämta avser överföring av data från ett centralt system till ett mindre system. Till exempel samma filer upp till servern ovan kan laddas ner för visning av en annan användare. När filer hämtas, desto större blir filen, desto mer tid det tar att fullfölja överlåtelsen, precis som vid uppladdning. Nedladdade filer brukar finnas kvar på servern om inte användaren anger annat, vilket innebär att andra kan få tillgång till informationen.

Downloads musik används dagligen av Internetanvändare. E-post är hämtat från en server medan svaren upp till skickas ut. Källkoden för en webbsida laddas ner till slutanvändarens dator så att han eller hon kan se innehållet. Andra konsumenter ladda ner spel, ljudfiler eller video för personligt nöje. Konsumenter som värdlandets egna webbplatser kan använda en specialiserad File Transfer Protocol (FTP) för att ladda upp filer till deras servrar, eller hämta filer från andra platser.

I huvudsak all information som kan digitaliseras kan laddas upp eller laddas ned. Villkoren avse rörliga information kring ett informativt webben, vare sig det är en hem-eller kontorsnätverk eller hela Internet. Ett antal program har uppstått för att hjälpa konsumenter med uppladdning och nedladdning, även kallad fildelning. Uppladdning och nedladdning har i hög grad förenklat fritt utbyte av information som kännetecknade dataåldern.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.